Styl życia

Barcelona#1-praktyczne wskazówki/practical tips

b15
Witajcie!
Wiem, że długo to trwało, ale od powrotu jakoś ciężko mi dojść do siebie :-), poza tym musiałam jakoś ogarnąć zdjęcia, po drodze jeszcze 30-te urodziny… Ważne, ze już jest, pierwszy post z Barcelony. W zasadzie to drugi, ale ten jest pierwszym tym bardziej praktycznym.
A wiec w dzisiejszym poście chcę Wam pokrótce napisać jak wygląda organizacja wyjazdu do Barcelony na własną rękę, na co warto zwrócić uwagę, o czym pamiętać, jak się przygotować do wyjazdu… Czyli głównie praktyczne wskazówki organizacyjne, które są bardzo ważne podczas każdego wyjazdu organizowanego samemu.
Welcome!
I know long it took, but since returning somehow hard for me to recover :-), otherwise I had to somehow embrace pictures along the way even 30th birthday … It’s important from now is, first post from Barcelona. In principle, the second, but this is the first of the more practical.
So in today’s post I want you to write briefly how the organization of the trip to Barcelona on their own, for what it’s worth noting what to remember, how to prepare for departure … So mainly organizational practical tips that are very important during each trip organized by yourself.

b21b22
Nasza organizacja wyjazdu była dosyć szybka, ale jak się okazało to wcale nie przeszkodziło aby dobrze i sprawnie go zorganizować. Pierwszym krokiem była poszukiwanie hotelu. Tak na prawdę wybór hotelu uzależniony jest od wielu czynników, naszym było to, żeby był on stosunkowo nie drogi w dobrym standardzie, dostępny w tym czasie, w którym chcieliśmy wyjechać oraz aby oferował możliwość wykupienia śniadań. W poszukiwaniu hotelu opieraliśmy się na portalu TravelPlanet.pl, ale jest też mnóstwo innych portali, które w jednym miejscu skupiają hotele na całym świecie, co uważam jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla podróżujących. Naszym wyborem był hotel Catalonia Park Putxet. Spełniał on wszystkie nasze kryteria, więc długo się nie zastanawialiśmy.
Our organization trip was pretty quick, but as it turned out it did not prevent the well and efficiently organize it. The first step was to search the hotel. Actually choice of hotel depends on many factors, our thing was that it was relatively not expensive good standard, available at the time, in which we wanted to leave and that offered the possibility of buying breakfast. In search of the hotel relied on the website TravelPlanet.pl , but there are also plenty of other sites that focus in one place hotels around the world, which I think is a very good option for travelers. Our choice was the hotel Catalonia Park Putxet . He met our criteria, so long did not wondering.
b16b17b30b29
Teraz pozostał tylko przelot. I tutaj, z racji tego, że termin naszego wyjazdu był bliski, nie mieliśmy dużego pola do popisu. Dlatego wybraliśmy linię, która była dostępna, w miarę niedroga, co wiązało się z przesiadką we Frankfurcie, ale to nam zupełnie nie przeszkadzało. Zdaję sobie sprawę, że jeśli termin wyjazdu byłby dalszy, to znaleźlibyśmy tańszy i bezpośredni przelot. Nas ograniczał czas, wiec uważam, że i tak było nieźle. Wiem, że bezpośrednio do Barcelony latają tanie linie np. Ryanair czy Wizzair, które oferują na prawdę tanie przeloty tylko warto bilety kupić wcześniej. W poszukiwaniu połączeń warto skorzystać z wyszukiwarki przelotów, na przykład skyscanner.pl, która znajdzie najbardziej dogodny przelot w danym terminie pod względem ceny i typu linii.
Now there only flights. And here, because of the fact that the deadline was very close to our departure, we had a large field of possibilities. Therefore, we chose a line that was available as affordable, which was associated with change in Frankfurt, but it did not bother us completely. I realize that if the term would go further, we would have found it cheaper and more direct flights. Our limited time, so I think that and so it was good. I know that fly directly to Barcelona cheap airlines such. Ryanair and Wizzair that offer really cheap flights just should buy tickets in advance. In search of connections take advantage of airfare search engine, for example, skyscanner.pl who finds the most convenient flight at a given deadline, price and type of line.
b9b26b25b7b8b5b4
Spotkaliśmy się z opiniami, że w Barcelonie, generalnie w Hiszpanii, jest mocno rozprzestrzeniony proceder kradzieży, dlatego też nie nosiliśmy przy sobie dużej gotówki, a najpotrzebniejsze rzeczy trzymaliśmy w wewnętrznej kieszeni bądź w saszetce. Na szczęście nie zostaliśmy okradzeni, ani nie widzieliśmy podobnej sytuacji podczas całego wyjazdu. Nie zaszkodzi jednak się przygotować tak, aby nie być dobrym łupem dla złodziei.
We met up with opinions that in Barcelona, generally in Spain is heavily dealings widespread theft, and therefore does not have borne with him a large cash, and the most necessary things stuck in an inside pocket or in a sachet. Fortunately, we have not been robbed, nor seen a similar situation during the whole trip. However, it does not hurt to be prepared so that not be a good prey for thieves.
b14
W Barcelonie z lotniska odjeżdżają specjalne autobusy, które dowożą pasażerów w kilka centralnych miejsc w mieście, skąd możemy przesiąść się w metro (bilety kupuję się a automacie, które są dostępne praktycznie na każdej stacji). Metro jest jednym z głównych środków transportu w Barcelonie, gdyż jest bardzo dobrze rozlokowane (jest dużo stacji) i szybko się nim dostaniemy w różne ważne zakątki miasta. Można również wypożyczyć rower, skuter bądź hulajnogę na akumulator – szczerze mówiąc pierwszy raz widziałam tego typu środek transportu właśnie w Barcelonie 🙂
In the airport depart Barcelona with special buses that set down passengers at several central locations in the city, from where you can transfer to the Metro (tickets bought a machine that is available practically at every station). The Metro is one of the main means of transport in Barcelona, because it is very well laid out (a lot of the station) and get it quickly in various important places in the city. You can also rent a bike, scooter or scooter battery – honestly the first time I saw this type of means of transport was in Barcelona 🙂
b12b1b10b19b2b11b20b13
Przed samym wyjazdem warto zaopatrzyć się w dobry przewodnik, kapelusz, ulubiony strój kąpielowy i wysokie filtry. Pozostaje już tylko cieszyć się wyjazdem 🙂
Before the departure, you should purchase a good guide, a hat, a favorite swimsuit and high filters. It remains just enjoy going 🙂
b23b27b18b3b28

W następnym poście z tej serii będziemy zwiedzać :-)/In the next post in this series we will explore 🙂
photos by Dominik&me
Do następnego!/To the next!
W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *