Styl życia

Barcelona#2-wyjątkowe miejsca/exceptional places

ep31
Witajcie!
Dziś drugi post z pobytu w Barcelonie. Tym razem zabiorę Was wyjątkowo piękne i urzekające miejsca w tym wielkim i słonecznym mieście!
Pierwszym miejscem jest najbardziej rozpoznawalna, kojarząca się od razu z Barceloną – Sagrada Familia. Musicie mi wierzyć, że jest ona niepowtarzalna. Wygląda trochę jak olbrzymi zamek i brakuje tylko wyglądającej z okienka wieży królewny 🙂
Polecam wejść do środka, bo dopiero tam widać jej piękno. Słuchając przewodnika dowiedzieliśmy się, że Gaudi – projektant – chciał, aby w środku miało się wrażenie, jakby się było w lesie. Antoni Gaudi miał zamiłowanie do natury, więc pewnie stąd ten pomysł. Wyjątkowo udało mu się stworzyć zamierzony klimat poprzez wysokie kolumny, które łączą się sklepieniem w kształcie drzew i przede wszystkim poprzez grę świateł. Przepiękna budowla!
Dobrze jest wcześniej na stronie Katedry kupić bilety na konkretny dzień i godzinę. Po katedrą jest z tym problem, bo może się okazać, ze będziecie musieli czekać kilka godzin na swoją godzinę.
Welcome!
Today, the second post with your stay in Barcelona. This time I will take you exceptionally beautiful and charming places in this great and sunny city!
The first place is the most recognizable, associate immediately with Barcelona – the Sagrada Familia. You have to believe me that it is unique. It looks a bit like a giant castle and missing just looking out of the window of the tower princess 🙂
I would recommend to go inside, because only there you can see its beauty. Listening to the guide, we learned that Gaudi – designer – he wanted to in the middle had the impression as if they were in the forest.
Antoni Gaudi had a passion for nature, so I guess hence the idea. Exceptionally he managed to create the desired atmosphere by tall columns that connect to the vaulted ceiling in the shape of trees, and above all through the play of light. The beautiful building!
It is good earlier on the side of the Cathedral to buy tickets for a particular day and time. After the cathedral is a problem, because you may find that you will have to wait several hours for their time.

ep14ep15ep13
Antoni Gaudi jest bardzo obecny w Barcelonie. Jego ducha można poczuć w szczególności w Parku Güell. Jest to równie wyjątkowe miejsce. Tutaj widać jak na dłoni, że Gaudi kochał naturę. Park to tak na prawdę osiedle domków jednorodzinnych, utrzymane w charakterystycznej dla Gaudiego architekturze. Zbudował je z myślą o tym, że ma być to wyjątkowe osiedle dla „śmietanki” Barcelony. Dokładnie nie znam tej historii, ale z tego co czytałam, to niestety zainteresowanie osiedlem nie było tak wysokie jak spodziewał się tego autor. Gaudi mieszkał w jednym z tych domków do końca swoich dni.
Antoni Gaudi is very present in Barcelona. You can feel his spirit in particular in the Park Güell. It is also a unique place. Here you can see at a glance that Gaudi loved nature. Park is in fact estate cottages, decorated with characteristic Gaudí’s architecture. He built it with that in mind that it is meant to be an exclusive housing for „cream” of Barcelona. Exactly I do not know the story, but from what I read, unfortunately interest settlement was not as high as expected this author. Gaudi lived in one of these cottages to the end of his days.
ep7ep4ep6
Bilety wstępu do Parku można spokojnie kupić przy wejściu. Nie ma tutaj tak mocnego obłożenia, szczególnie, że część Parku jest dostępna bezpłatnie, ale warto kupić bilet na drugą część i oddzielny do domu, gdzie mieszkał Gaudi. Park jest ogromny i na każdym kroku zaskakuje jeszcze bardziej swoim pięknem więc zarezerwujcie sobie na zwiedzanie kilka godzin 🙂
Park tickets can safely be purchased at the entrance. There is no such a strong occupancy, especially that part of the park is available free of charge, but you should buy a ticket to the second part and separate to the house where Gaudi lived. The park is huge and surprises at every turn even more its beauty so make reservations yourself to explore a few hours 🙂
ep9ep10ep11ep5ep25ep26ep28ep29ep30
Wartym zobaczenia miejscem również, przy okazji jak będziecie przechadzać się główną ulicą Barcelony – La Rampla – jest Casa Batlló, po polsku zwany Domem Kości. Kamienica jest uznawana za jedno z najbardziej osobistych dzieł Gaudiego.
Also a place worth visiting, by the way as you stroll down the main street of Barcelona – La Rampla – is Casa Batllo, the Polish-called House of Bones. Tenement is considered one of the most personal works of Gaudí.
ep23
Jak wiadomo Barcelona słynie z piłki nożnej, bo kto nie zna FC Barcelona, prawda? My nie jesteśmy aż tak wielkimi fanami piłki nożnej, ale na Camp Nou się wybraliśmy. Stadion jest na prawdę ogromny, dobrze utrzymany, no i przede wszystkim wielkie muzeum – wszystko to utrzymuje cały czas w odpowiednim klimacie. Wyczuwało się ducha Messiego i jego kolegów z drużyny 🙂
Bilety, tak jak w przypadku Sagrada Familia, można kupić wcześniej na stronie Stadionu KLIK, ale w tym przypadku nie ma biletów na konkretną godzinę i obłożenie jest znacznie mniejsze, więc na miejscu również nie ma z kupnem biletów żadnego problemu.
As we know, Barcelona is famous for football, because who does not know FC Barcelona, right? We’re not so big fans of football, but at the Camp Nou we picked. The stadium is really huge, well maintained, and, above all, a great museum – all this holds all the time in the appropriate climate. There was a sense of spirit Messi and his teammates 🙂
Tickets, as in the case of the Sagrada Familia, you can buy in advance at the stadium CLIK, but in this case there are no tickets for a specific time and occupancy is much smaller, so the place is also not buying tickets no problem.

ep16ep17ep18ep19ep20ep27
Będąc w Barcelonie warto, tak jak już wyżej wspominałam, przejść się słynną ulicą La Rampla, ale też warto skręcić w mniejsze uliczki, przysiąść w przydrożnej knajpce, napić się zimnego mojito o zachwycać się architekturą.
Being in Barcelona worth it, as I mentioned above, I go to the famous street of La Rampla, but it is worth to take the smaller streets, sit in a roadside diner, enjoy a cold mojito on admire the architecture.
ep12ep22ep21
No i nie można zapomnieć o plaży, bo przecież po tak intensywnym zwiedzaniu należy się chwila odpoczynku. A w takim mieście nie można nie skorzystać z plaży 🙂 – odsyłam Was do mojego wcześniejszego postu, jeśli ktoś nie miał okazji zobaczyć KLIK.
Barcelona – gorące miasto z ciekawą architekturą i ogromnym temperamentem!!
Well, you can not forget about the beach, because after such a busy exploring be a moment of rest. And in a city you can not fail to take advantage of the beach 🙂 – I refer you to my earlier post, if someone did not have a chance to see CLIK.
Barcelona – hot city with interesting architecture and a great temperament !!

photos by Dominik&I

Do następnego!/To the next!
W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *