Stylizacje

Fashion Fair HUSH WARSAW 07-08.05.2016

Witajcie!
W miniony weekend wybrałam się z narzeczonym na kolejną edycję moich ulubionych Targów Mody Hush Warsaw. Tym razem, z wielkim zaszczytem, na zaproszenie założycielek 🙂 Letnie edycje targów odbywają się w Arkadach Kubickiego w Warszawie, tak więc sceneria jest równie piękna jak zawartość 🙂
Jestem wielką fanką polskiej mody oraz podejścia w stylu 'less is more’, dlatego tak bardzo lubię targi Hush Warsaw. Polscy projektanci to artyści w swoim fachu!! Ubrania wykonane są mega starannie, można niemalże gołym okiem ujrzeć pracę, jaka została włożona w powstanie każdej z rzeczy. Wiadomo, że ceny są wyższe niż w normalnych sklepach, ale myślę, że warto zainwestować w jedną, klasyczną marynarkę porządnie wykonaną, niż mieć za tą samą cenę 3 inne gorszej jakości. Jednorazowy wydatek jest większy, ale zwróci się na pewno.
Hello!
Last weekend I went with her fiance on the next edition of my favorite Fashion Fair Hush Warsaw. This time, with great honor, at the invitation of the founders 🙂 Summer editions of the fair held in the Kubicki Arcades in Warsaw, so the scenery is as beautiful as the content 🙂
I am a big fan of Polish fashion and approaches in the style of 'less is more’, so it’s really like fair Hush Warsaw. Polish designers are artists in their trade !! Clothes are made very carefully, you can almost naked eye to see the work that has been put into the creation of each thing. We know that prices are higher than in normal shops, but I think it is worth investing in one classic jacket neatly done, than to have the same price 3 other inferior quality. Off expenditure is larger, but will return for sure.

hw3hw23
W tym sezonie na wiosnę i lato królują przede wszystkim kolory. Kolory były tak wszechobecne i piękne, że nawet ja, wierna klasyce, skusiłam się na kupno kolorowej koszuli od Madelle. W ogóle marka Madelle to moje odkrycie. Świeżość, kobiecość, kolory i klasyka to wynik pracy młodej, prześlicznej i przesympatycznej młodej projektanki. Zakochałam się w jej projektach i czuję, że ta miłość przetrwa. Zresztą zobaczycie mnie niedługo w stylizacji z przepiękną koszulą Madelle, to sami ocenicie. Poza tym poniżej znajdziecie kilka zdjęć kolekcji. Coś pięknego!na było wziąć udział w Fashion Talks. Fashion Talks to mini konferencje, które prowadziły założycielki i wraz z niektórymi projektantami opowiadały o rynku mody w Polsce, o projektantach, jak wygląda ich praca od kuchni, z jakimi problemami się spotykają, jakie mają spostrzeżenia itp. Takie informacje są na wagę złota dla ludzi interesujących się modą, dlatego to spotkanie było dla mnie bardzo inspirujące. Podobno takie spotkania będą już miały miejsce w każdej edycji Hush Warsaw, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w targach i w tym wyjątkowym spotkaniu.
This season in the spring and summer reigns above all colors. The colors were so ubiquitous and beautiful that even I, true classics tempted to buy a colored shirt from Madelle. In general, brand Madelle is my discovery. Freshness, femininity, colors and classic is the result of the work of young, gorgeous and very simpatic young woman. I fell in love with her projects and feel that this love will survive. Besides, you’ll see me soon in styling with a beautiful shirt Madelle, then we can judge. Besides, below you will find some pictures of the collection. Something beautiful! Was to take part in the Fashion Talks. Fashion Talks mini conferences that led the founder of, and together with some of the designers talked about fashion market in Poland, for designers, how they work from the kitchen, what problems they face, they have insights like. Such information is worth its weight in gold for men the fashion-conscious, which is why this meeting was very inspiring for me. Apparently these meetings will no longer have a place in every edition Hush Warsaw, so I encourage you to participate in fairs and in this unique meeting.
hw10hw17hw1hw2
Zostawiam Was ze zdjęciami (jest ich sporo), bo to one choć trochę oddają klimat i przede wszystkim wyjątkowość ubrań polskich projektantów. Jestem wzruszona, że ponownie mogłam uczestniczyć w targach i bardzo dziękuję założycielkom za zaproszenie 🙂
Do zobaczenia następnym razem!
I leave you with pictures (a lot of them), because they reflect the atmosphere of a little bit and, above all, the uniqueness of Polish clothing designers. I’m touched that I could once again participate in targacj foundress and thank you very much for inviting me 🙂
See you next time!

hw4hw5hw8hw9hw11hw12hw13hw15hw16hw18hw19hw20hw21hw22hw6hw24
photos Dominik&I
W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *