Stylizacje

Oscars 2016 outfits

Witajcie!
Wszyscy mówią o zdobytym Oscarze przez Leonardo DiCaprio i nie ukrywam, że ja trochę też 🙂 Sądzę, że zasłużył na nagrodę i mega się cieszę jak ludzie z pasją i determinacją dążą do obranego przez siebie celu, a jeśli jeszcze są doceniani przez otoczenie tym bardziej na plus !!
Ale w dzisiejszym wpisie skupię się na czymś innym, na Oscarach mianowicie, ale na tym co interesuje mnie zawsze najbardziej – stroje! Pamiętam jak jako nastolatka zawsze zachwycałam się czerwonym dywanem, ale nie ze względu na statuetki tylko właśnie ze względu na kreacje 🙂 Na to zawsze czekałam!
Hello!
Everyone is talking about gained an Oscar by Leonardo DiCaprio and I admit that I was a little too 🙂 I think he deserved the prize and I’m glad as people with passion and determination to pursue their chosen target, and if you still are valued by environment the more a plus !!
But in today’s post I will focus on something else, namely the Oscars, but what interests me the most ever – creations! I remember as a teenager always marveled at the red carpet, but not because of the statues only just because of the creations 🙂 For it is always waiting for!

Oscary to taki wyjątkowy wieczór i choć gwiazdy Hollywood wyglądają zazwyczaj nienagannie to tej nocy wręcz olśniewają 🙂 A przynajmniej starają się, aby tak było.
Wiadomo, że nie wszystkie stroje przypadają mi do gustu. Z racji tego, że jak pewnie już wiecie, jestem ogromną fanką klasyki, to moje poczucie stylu zawsze będzie szło w tą stronę. Ale oczywiście nie zamykam się w jednej stylowej szufladce i jestem otwarta na nowinki, a szczególnie podczas takich wieczorów 🙂
Poniżej przedstawiam Wam kilkadziesiąt kreacji tego wyjątkowego wieczoru.
Oscars is a special evening and although Hollywood stars look is usually impeccably tonight even dazzle 🙂 Or at least try to make it so.
It is known that not all the clothes fall to my liking. Because of that, as you probably already know, I am a huge fan of the classics, my sense of style will always went that way. But of course not close in one stylish drawer and I’m open to innovations, especially during such evenings 🙂
Below you tens creation of this unique evening.

Muszę być szczera i powiedzieć Wam, że żadna kreacja mnie aż tak mocno nie zachwyciła. Jeśli miałabym wybrać jedną, to wybrałabym Jennifer Lawrence, może nie do końca za sukienkę, ale za ogólną prezentację. Jennifer wyglądała prześlicznie. Jeśli natomiast miałabym wybrać jedną sukienkę, która najbardziej przypadła mi do gustu to jest to bezkonkurencyjnie sukienka Rachel Adams – prosty krój, wycięcie i butelkowa zieleń świetnie współgrająca z karnacją Rachel! W kategorii najgorzej prezentujących się osób na czele listy znalazła by się niestety Kate Winslet, pomimo całej sympatii. Sukienka nie jest zła, natomiast niestety nie wygląda dobrze na takiej figurze jaką ma Kate.
I have to be honest and tell you that no dress me up so hard not enthused. If I had to choose one, it would choose Jennifer Lawrence, maybe not quite a dress, but for the overall presentation. Jennifer looked beautifully. But if I had to choose a dress that most appealed to me it is unbeatably dress Rachel Adams – straight cut, notch and bottle green complexion great complementary to Rachel! In the category presenting the worst of people on top of the list was to be, unfortunately, Kate Winslet, despite all the sympathy. Dress is not bad, but unfortunately it does not look good on the figure that is Kate.

Jestem ciekawa które kreacje znalazłyby się u Was na liście topowych, a które wręcz przeciwnie? Piszcie w komentarzach!
I wonder which star you would find at the top on the list, and that on the contrary? Please write in the comments!
outfits1outfits2outfits3outfits4outfits5outfits6outfits7outfits8
source: The Oscars CLIK

W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *