Stylizacje

Red converse&levi’s t-shirt – Sopot

Witajcie!
Od dłuższego czasu chodziło mi po głowie polskie morze… I to nie było coś w stylu marzenia, bo przecież już nie raz nad nim byłam, ale takie „coś” z tyłu głowy. Znacie to uczucie?
Ludzie mówią, że nad polskie morze nie warto jeździć bo nie wiadomo czy trafi się na pogodę, a jak jej nie ma to nie ma sensu itd. Trochę nie rozumiem takiego podejścia. Mnie to w ogóle nie przeszkadza, wręcz jestem ciekawa różnorodnej pogody i nie nudzę się nad morzem, nawet w pochmurny czy deszczowy dzień. Wtedy jest mniej tłumnie, plaża jest cała dla mnie i dla moich myśli.
Patrząc na morze, na fale zmierzające jedna po drugiej w moim kierunku, uspokajam i szereguję myśli, czasami nawet staram się nie myśleć o niczym, albo tylko o samych pozytywnych rzeczach. Patrząc na fale, odciskające się na mokrym piasku stopy utwierdzam się w przekonaniu, że natura to coś niesamowitego, niezwykłego, po prostu pięknego. Tak ważne jest aby to doceniać, korzystać z jej dobrodziejstw nie zabierając jej zarazem tego piękna. I może za mną nie „chodziło” konkretnie morze? Może potrzebowałam chwili wyciszenia, spokoju i przemyśleń w tym pędzącym, codziennym życiu?
Uświadomiłam sobie, że tak jak ważne jest dbanie o swoje ciało tak równie ważne jest dbanie o swój umysł. Nasza głowa nie jest studnią bez dna – też potrzebuje wyczyszczenia.
Dbajmy o siebie, o swoje ciało, swoją duszę i umysł. Chwila naszego czasu w ciągu dnia, choćby 10 minut, to tak niewiele, a tak dużo dla naszego dobrego samopoczucia. Wystarczy chwila z książką czy dobrą muzyką, joga, czy po prostu spacer aby uspokoić ciało czy myśli. Polecam 🙂
Jestem ciekawa jakie są wasze sposoby na wyciszenie umysłu? Na relaks?
english
Hello!
For a long time it was on my mind Polish sea … And it was not something like a dream, because it is no longer the time it was, but that „something” on the back of the head. You know that feeling?
People say that the Polish sea not worth the ride because I do not know if the weather will be, and how it does not it does not make sense and so on. A little bit I do not understand this approach. I do not mind at all, even I am curious diverse weather and not get bored by the sea, even on a cloudy or rainy day. Then it is less crowded, the beach is all for me and my thoughts.
Looking at the sea, the waves one after another aimed in my direction, calm and ranks mean, sometimes I try not to think about anything, or just about the same positive things. Looking at the waves, mangling the wet sand feet am confirmed in the belief that nature is something incredible, amazing, simply beautiful. So it is important to appreciate it, enjoy its benefits without taking it at the same time this beauty. I can not follow me „was” specifically the sea? Maybe I needed a moment of silence, peace and reflection in this fast-paced everyday life?
I realized that just as important is taking care of your body so it is equally important to take care of your mind. Our head is not a bottomless pit – also needs to be cleaned.
Let’s take care of yourself, of your body, your soul and mind. A moment of our time during the day, at least 10 minutes is so little and so much for our well-being. Just a moment with a book or good music, yoga, or just a walk to calm the body and mind. I would recommend 🙂
I wonder what are your ways of quieting the mind? To relax?

5
pants Mango CLICK / t-shirt Levi’s via Zalando CLICK / blouse Superdry / shoes Converse via Zalando CLICK / bag Mango / sunglasses Polaroid
photos Dominik
436782111

W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *